10.03.14 bis – NAVO

| Geen reacties

Wanneer je enkel afgaat op de mainstream media begrijp je niets van wat er in de wereld gebeurt, want meer dan absolute oppervlakkigheid en meestal zelfs pure propaganda is er in de kranten en tv-journaals niet te vinden. Ofschoon er hier en daar natuurlijk een uitzondering te vinden is, ik denk bv. aan Le Monde Diplomatique.

nato-1Een boek als The globalization of NATO ( Clarity Press Inc., Atlanta, 2012) van Mahdi Darius Nazemroaya is daarvoor onontbeerlijk (ook andere wellicht, maar die heb ik dan niet gelezen). Het beschrijft zeer gedetailleerd en gestaafd op vele, allemaal toegankelijke bronnen, de ontwikkeling van de NAVO sinds het einde van de Sovjet-Unie en het zgn. ‘ijzeren gordijn’. De auteur is grotendeels objectief en laat de feiten voor zich spreken, zonder zijn eigen mening te ventileren. En de weinige keren dat hij dat toch doet, gebeurt het als terloops, in een klein bijzinnetje of middels een bijvoeglijk naamwoord.

Zijn m.i. bewezen stelling komt erop neer dat de NAVO sindsdien zijn werkterrein heeft uitgebreid tot de hele wereld, en dat de uiteindelijke bedoeling de totale wereldheerschappij is van de anglo-amerikaanse as binnen de NAVO. Daar staat een andere, Europese as, Parijs-Berlijn, tegenover die vaak andere belangen heeft, maar vooralsnog volkomen ondergeschikt is aan de Engels-Amerikaanse as. Ik vrees dat als het werkelijk tot een crisis komt en ook Europa de gevolgen zal gaan voelen, we niet te veel op die van Parijs en Berlijn zullen moeten rekenen. Hoewel vooral Berlijn alles te verliezen heeft bij een oorlog met Rusland, en niets te winnen.

Gebeurtenissen als die in Oekraïne vandaag de dag kunnen enkel en alleen begrepen worden binnen die globale context. De uiteindelijke vijand van wat ik maar het Westen zal noemen is nog steeds Rusland als opvolger van de Sovjet-Unie, en daarnaast vooral China en Iran. Die hebben tegenover de NAVO zelf ook verdedigingsstructuren opgezet om de agressiviteit van de Amerikanen c.s. te counteren. De oorlog in Syrië vandaag moet ook in dit licht gezien worden. Je zou dat een soort voorspel kunnen noemen, zoals de Spaanse burgeroorlog een voorspel was. Maar dat was nog veel meer een echte burgeroorlog, in Syrië is dat veel minder het geval. Daar zijn het buitenlandse terroristische bendes die rechtstreeks of onrechtstreeks (via het summum van ‘democratie’ in het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië) georganiseerd, bewapend en financieel rechtgehouden worden door het Westen. Het is nu al een oorlog tussen enerzijds de NAVO en anderzijds Rusland en zijn bondgenoten.

Een aanval op Iran zal de lont definitief in het kruitvat steken, want dat raakt de essentiële belangen van China en Rusland, die dan ook onvermijdelijk betrokken zullen worden. Maar ook elders, in de Kaukasus bv., in Oekraïne, waar nu regelrechte fascisten aan de macht zijn, zijn er kruitvaten genoeg. Op elk ogenblik kan het ergens ontploffen. En Nazemroaya maakt ook duidelijk dat de kans groot is, dat het conflict nucleair zal worden. En dat het dus maar een kwestie van tijd en van plaats is en de waarschijnlijkheid van een nieuwe wereldoorlog nog amper zo genoemd kan worden, maar reeds een zekerheid is.

Zelfs de kleinste zaken moeten in die context gezien worden, en in die context worden de zgn. ‘mensenrechten’ door het Westen systematisch misbruikt en omgevormd tot oorlogspropaganda. Pussy Riot bv. (hoe sympathiek ook, als je ze buiten elke context bekijkt) of de stompzinnige homofobe wet in Rusland: ze worden allemaal ingezet als propagandamiddelen. Bewijs: Arizona wilde er een ergere antihomowet doorjagen dan Rusland. Voorlopig is dat afgewend, maar hoelang? En er zijn nog een tiental Amerikaanse staten waar ook dergelijke wetten gelden. Ooit iets daarover gelezen of gehoord in de mainstream pers? Ooit één politieker van West-Europa of, laat staan Amerika, gehoord daarover? Heeft ooit een NAVO-lid daartegen geprotesteerd? Uiteraard niet, want mensenrechten kunnen hen geen bal schelen, tenzij ze er misbruik van kunnen maken.

Dat die oorlog eraan zit te komen is voor mij al lang een zekerheid. Ik hoop enkel dat ik hem niet meer mee zal hoeven te maken. Dat ze dus nog maar enkele jaren wachten.

Print Friendly, PDF & Email
Delen:
Share

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


3 + negentien =