De Belgische Kapitulatie

| Geen reacties

Heinrich AnackerVan jongs af aan hebben sommigen een onbedwingbare honger naar lectuur; ze lezen letterlijk alles, van het parochieblad tot Plato.

Zodoende kom je natuurlijk soms uit bij tamelijk bizarre lectuur. Eén dichter, die ik probeer volledig te vinden en te lezen is Heinrich Anacker. Anacker is waarschijnlijk dé nazi-dichter; op twee bundels na zijn al zijn bundels omzeggens volledig politiek van aard. Titels als Die Trommel, Die Fanfare, Heimat und Front enz. wijzen daar al op. Bizar is het feit dat hij niet helemaal gespeend was van enig talent. Je vraagt je af: hoe komt iemand ertoe zijn talent in dienst van zo’n wereldbeschouwing te stellen? Is er in zijn gedichten iets te vinden, dat dit verklaren kan?

Voor kort vond ik zijn dichtbundel Über die Maas, über Schelde und Rhein. Gedichte vom Feldzug im Westen. Daarin komt het volgende interessante gedicht voor:

Die belgische Kapitulation

Die Schurken, die ihr Land ins Unglück trieben,
Sie mieden feig den Kampf, den sie entfacht,
Und haben sich in Sicherheit gebracht
Nach England, dessen Sold sie sich verschrieben.

Der König nur ist tapfer in der Schlacht
Bei seinem hartbedrängten Heer geblieben.
Doch als der Truppen beste aufgerieben,
Hat er dem grausen Spiel ein End’ gemacht.

Besorgt an seines Volkes Zukunft denkend,
Geschah es, dass er – nah’ des Abgrunds Rand –
Den Stolz des eignen Herzens überwand.

Das Unglück fand ihn gross und weise lenkend:
So legte er das Los von Heer und Land
In Adolf Hitlers ritterliche Hand!

In België is altijd veel te doen geweest over de rol van Leopold III bij de kapitulatie, over zijn bezoek aan Berchtesgaden, en over heel zijn houding tijdens de tweede wereldoorlog. Daarbij zijn natuurlijk vooral Belgische bronnen en Belgische visies aan bod gekomen, en daarbij bronnen en visies die uitsluitend van politiek-historische aard waren, tenminste voor zover ik van de literatuur over dit probleem op de hoogte ben.

Bovenstaand gedicht kan natuurlijk nauwelijks als een bron beschouwd worden voor een historisch probleem, en nog minder zegt het iets over de beweegredenen, de politieke en/of menselijke motivaties van Leopold III. Het bevat de visie van één nazi, niet eens een topnazi. Maar toch: al de dichtbundels van Heinrich Anacker werden uitgegeven door het ‘Zentralverlag der NSDAP, Frz. Eher Nachf.’ in München (deze bundel in 1942), de officiële uitgever van de nazipartij, waar bv. ook Hitlers Mein Kampf uitgegeven werd. Je mag er dus van uitgaan, dat hetgeen daar verscheen de officiële visie van die partij weergaf, of in elk geval, voor zover het direct over politiek ging (en dat deed het bij al hun uitgaven), niet in tegenstrijd was met de officiële partijlijn.

Wat voor de nazi’s een positieve houding was van Leopold III zou later in België, na de oorlog, door grote delen van de bevolking aan de koning verweten worden, en mede aanleiding geven tot de zgn. koningskwestie.

Ik weet niet of dit gedicht van deze dichter daarbij ooit genoemd of vermeld werd? Misschien dat iemand mij dat zeggen kan?

Het is interessant genoeg in elk geval om eens te zien hoe een nazi, met instemming van de partijtop, de houding van Leopold III beoordeelde.

Print Friendly, PDF & Email
Delen:
Share

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


13 − 11 =