22.03.17 – Erdogan

| Geen reacties

Dat dreigt, nee niet met geweld zoals ergens verschonend te lezen stond, maar voor de goede verstaander wel met terroristische aanslagen. Wie de toestand in Turkije een beetje gevolgd heeft en ook verder van wanten weet, is er zeker van dat minstens twee van de bloedigste aanslagen van de laatste jaren door het regime en zijn geheime diensten zelf werden gepleegd, op de eerste plaats die in de Zuid-Turkse stad Gaziantep waarbij tijdens een huwelijksfeest zeker vijftig doden en bijna honderd gewonden vallen. Maar dat waren toch maar Koerden en dus quantité négligeable voor het regime van Erdogan.

Dat regime kenmerkt zich o.a. door twee levensgevaarlijke zaken.

Op de eerste plaats door een volksnationalisme zoals je het sinds de nazi’s niet meer voor mogelijk houdt. Daarbij vergeleken is zelfs de N-VA is een kosmopolitische partij. Er bestaat een Turksheid die zich in elke nieuwe boreling opnieuw verwerkelijkt, en wie eenmaal Turk is, blijft dat ook tot aan zijn dood. Er is een Turkse essentie, die eeuwig is en waarvan op geen enkele manier kan afgeweken worden. Vandaar dat Erdogan en zijn bende de uitgeweken Turken nog steeds als Turken blijven beschouwen: eenmaal Turk, altijd Turk. Een dergelijke gedachtegang is de kern zelf van elk volksnationalistisch fascisme, dat is het soort fascisme dat zijn ‘hoogtepunt’ gekend heeft in het Duitse nationaal-socialisme.

Maar op dat fascisme ent zich dan nog een tweede vorm van fascisme: het soennitische islamofascisme. Iedereen weet dat het Erdoganregime vanaf het begin direct of indirect heeft samengewerkt met de moordenaarsbendes in Syrië, IS voorop. Dat is geen toeval: ideologisch staan ze zo dicht bij elkaar dat ze wel moeten samenwerken.

De combinatie van die twee maakt dat Erdogan en zijn regime op dit ogenblik tot de allergevaarlijkste politieke criminelen op wereldvlak behoren, en zeker voor Europa. Veel en veel meer dan Rusland of de Sovjet-Unie  ooit geweest zijn. Europa heeft van Rusland niets te vrezen, maar van Turkije alles. De strijd tegen Rusland is een strijd van de Amerikanen en hùn NAVO. Mede omdat ze opgesloten zitten binnen dat Navosysteem laten de Europese landen zich meeslepen in een strijd die de hunne helemaal niet is.

Stel je gewoon even voor dat Poetin een dergelijke bedreiging had geuit. Dagen- en dagenlang zou je in alle kranten en op alle schermen niks anders meer horen, zien of lezen dan dat. De anti-Russische oorlogspropaganda zou worden opgevoerd tot zulke hoogten dat je elk ogenblik een inval zou verwachten.

Maar bij Erdogan passeert dat, quasi zonder meer. Terwijl overal in Europa al een vijfde colonne van de Turken aanwezig is, waarbij zeer zeker een groot deel geheimedienstvolk, dat bij elk bevel uit Ankara onmiddellijk tot de actie kan en wil overgaan. In Parijs werden enkele jaren geleden al drie Koerdische vrouwen door een Turkse geheime dienst vermoord. Ze zullen niet aarzelen om ook anderen neer te leggen, of moorddadige aanslagen te plegen. Bij wijze van boutade zou je kunnen zeggen dat een nieuw beleg van Wenen niet meer nodig is, want de Turken zitten al in Wenen.

Een vijfde colonne van de Russen heb ik daarentegen nog niet gezien.

En door die binding aan de NAVO is het voor Europa zelfs niet meer mogelijk om zich  te beginnen voorbereiden op een eventueel gewapend conflict met Turkije, dat – als het van Sultan de Veroveraar Erdogan afhangt – zonder problemen kan beginnen.

Print Friendly, PDF & Email
Delen:
Share

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


een + 19 =