13.09.14 – Obsessie

| Geen reacties

In de Dictionnaire international de la psychanalyse wordt obsessie (obsession) als volgt gedefinieerd:

“On appelle ‘obsession’ des images, idees ou mots qui s’imposent à la conscience d’un sujet, contre son gré, et qui le privent momentanément de sa liberté de penser, voire d’agir.” (p. 1208)

Bron: Wikipedia.nl

Bron: Wikipedia.nl

Wanneer ik deze definitie op mezelf betrek, kan ik met de hand op het hart zeggen dat ik door niets of door niemand geobsedeerd ben, ook niet door Benno Barnard.

Anderzijds heeft deze laatste wel een punt natuurlijk, want tot mijn eigen verbazing komt hij inderdaad wel heel veel voor in deze bladzijden, en niet echt op een positieve manier.

Hoe komt dat?

Het lijkt me nogal voor de hand te liggen. Mij is vandaag geen enkele andere schrijver bekend die zich zo sterk engageert voor de zaak die hij tot de zijne heeft gemaakt, die zijn nek zo ver uitsteekt. Dat roept uiteraard reacties op, ook bij mij: wie kaatst moet nu eenmaal de bal verwachten.

Maar dat het kopen van iemands boeken een teken zou zijn van een obsessie is waarlijk wel heel nieuw. Benno Barnard moet dringend een nieuwe psychoanalytische school in het leven roepen. Succes verzekerd! Als dat zo is, dan moet ik wel heel veel obsessies hebben, want ik koop van zeer veel schrijvers boeken, om er slechts enkele te noemen: Charles Ducal, Peter Verhelst, Hans Magnus Enzensberger, Durs Grünbein enzoverder enzovoort. En dat zijn er maar vijf waarvan ik de boeken blijf kopen, daarnaast zijn er vele, vele anderen waarvan ik af en toe een boek koop, of enkele, maar waarbij ik later dan weer afhaak.

Dat houdt natuurlijk ook in dat ik Benno Barnard toch niet zo’n prulschrijver vind als hij beweert. De eerste boeken van hem kocht ik op 24 mei 1984, dat waren zijn eerste twee dichtbundels. Die spraken mij wel degelijk aan, anders was ik hem niet blijven kopen. Hetzelfde geldt trouwens voor zijn prozaboeken. Wanneer mijn website een andere houding suggereert, dan heeft dat enkel en alleen te maken met het feit dat ik over hem schrijf in een polemische context.

En dat ik een ‘marxist’ zou zijn. Ik zet dat woord tussen aanhalingstekens omdat, zoals dat bij zulke scribenten steeds het geval is, ze ‘vergeten’ te zeggen wat ze daaronder verstaan. Vroeger was ik wellicht wel een marxist, maar ik kan tamelijk goed plaatsen wanneer ik van dat geloof afgevallen ben, en dat is al enkele decennia geleden. Maar dat betekent uiteraard niet dat ik onmiddellijk een ander geloof omhelst zou hebben. En een Doriot of een Déat wens ik al helemaal niet te worden, als het van mij afhangt. Ik ben het met zoveel marxistische opvattingen (waarvan sommige echte geloofspunten zijn) oneens, dat ik ze niet wil opsommen. Maar laat me twee voorbeelden geven, die tot de basisuitgangspunten behoren van wat ik onder marxisme versta. Zij gaan nog altijd uit van een manicheïstische tegenstelling tussen een zgn. materialisme en een zgn. idealisme. Mijns inziens behoort die tegenstelling tot de 19de eeuw, en zelfs toen kon ze al in vraag worden gesteld. Maar hoe dat ook zij, door nieuwe ontwikkelingen in de fysica, lijkt me dat totaal achterhaald. Ten tweede de geschiedenisopvatting van Marx c.s.: in mijn ogen is dat enkel een seculiere variant van de oeroude joods-christelijke eschatologie. De visie op de geschiedenis van een Toynbee (die een beroepshistoricus was) en van een Spengler (die dat niet was) lijken mij in hun grote trekken juister dan die van Marx. Hoewel ik ook daar geen absolute tegenstelling wens te zien; misschien vullen ze elkaar aan. En overigens, die twee worden als conservatief beschouwd.

Het is enkel op sociaal-economisch gebied dat ik vele standpunten van marxisten nog steeds onderschrijf. Hoewel ik mij ook daar geen enkele illusie meer maak.

Over wat extreem-rechts is, en wat niet, wil ik het verder niet meer hebben. Wat Barnard betreft, ben ik van oordeel dat sommige van zijn standpunten daar inderdaad onder gerangschikt kunnen worden (en niet omdat ik er toevallig anders over denk), andere dan weer helemaal niet. Maar dat geldt wellicht evenzeer voor mijn eigen standpunten.

Print Friendly, PDF & Email
Delen:
Share

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


5 × 4 =