05.08.14 – Benno doet het weer

| 5 reacties

israel-thought-controlIn een recent nummer van Joods actueel – mutatis mutandis het Belgisch-joodse equivalent van Der Stürmer – haalt ‘dichter’ Benno Barnard weer eens uit tegen een gedicht van de dichter Charles Ducal n.a.v. Gaza.

Ducal kan natuurlijk zichzelf wel verdedigen, maar ik vind de tekst van Benno zo hilarisch achterlijk, dom en larmoyant dat ik het niet laten kan er ook mijn zeg over te doen.

Het ventje verkondigt zijn mening ‘met tranen in mijn ogen’. Omwille van de 1500 doden die de genocidaire entiteit inmiddels al gemaakt heeft? Omwille van de vele vrouwen en kinderen die daaronder zijn? Omwille van de toestand waarin de Palestijnen in Gaza ook zonder dagelijkse bommen al moeten leven? Nee hoor, het dichterszieltje van Benno zelf is geraakt. ‘Ghequetst is hij vanbinnen’ omdat een aterling het waagt die moordpartijen middels een gedicht aan te klagen.

Ocharme, dat Benno’tje toch, ben je geneigd te denken.

Of Ducal een communist is, zoals Benno beweert, weet ik niet. Ik betwijfel het echter als ik op zijn poëzie afga. Maar het zal mij een zorg wezen, want het gaat er natuurlijk om wat hij zegt in zijn gedicht. Benno noemt dat een ‘politieke hetze’, en wijst op de ‘matige artistieke kwaliteit’ en ‘de taalfout in de 4de strofe’.

Over kwaliteit gaat het in deze inderdaad niet, het gaat enkel en alleen over inhoud. Erger is dat Benno blijkbaar geen Nederlands kent of niet kan lezen, want de zin die hij als fout kwalificeert (‘Je ogen zagen de tempel verwoesten’) is een perfecte Nederlandse zin, waar geen enkele fout in te bespeuren valt. Het had volstaan even de ANS (‘Qué???’ – de Algemene Nederlandse Spraakkunst, Benno) te raadplegen om zich daarvan te vergewissen. Ducals zin is nl. een zin met een verzwegen onderwerp, ‘de tempel’ is dus lijdend voorwerp; de ANS zelf geeft als voorbeeld: ‘Hij zag het varken slachten’ (p.969).

Domme jongen toch, die Benno. Hij doet mij denken aan die uroloog van Herman de Coninck, die niet kon pissen.

Zijn volgende zin is een gotspe van jewelste:

“Je kunt verschillend denken over de kwestie Gaza, maar onmiskenbaar steunt Ducal impliciet Hamas.”

Eén hoofdzin en een nevenschikkende bijzin, die elkaar quasi uitsluiten. De nevengeschikte zin sluit de hoofdzin immers uit: je mag alles denken over Gaza, maar niet dat Hamas enige steun verdient. Nou denk ik niet dat Ducal of wie ook achter de binnenlandse politiek van Hamas staat. Maar dat is hier helemaal niet aan de orde: het gaat enkel en alleen over de tegenstelling tussen een bezetter en een volk dat bezet wordt, en dat toevallig door Hamas geleid wordt. Herinnert Barnard zich trouwens nog dat Hamas als overwinnaar uit de bus kwam uit de enige vrije verkiezingen in Palestijns gebied? Ze hebben dus in elk geval meer legitimiteit dan de propagandisten van Joods actueel.

Daarna ‘citeert’ hij een “in weelde badende ‘leider van Hamas in Quatar. Bron van dat ‘citaat’? Geen. Context van dat ‘citaat’? Geen. Tot bewijs van het tegendeel ga ik er dus van uit dat Benno hier gewoon liegt, zoals je van een bepaald ‘boevenpak’ (zijn woord) wel mag verwachten.

Over naar het ‘uitverkoren volk’. Barnard zegt o.m. het volgende:

“Hij (d.i. Ducal – PB) begrijpt vermoedelijk niet hoe vernederend het is te horen dat de hier aangesproken Jood zichzelf als ‘beter’ beschouwt, wat helemaal niet de betekenis van dat beruchte ‘uitverkoren’ is (vergeef mij, Charles, maar ik ken een beetje Hebreeuws, en ‘uitverkoren’ betekent: “aangewezen als vrijwilliger”, wat ongeveer neerkomt op “gekozen om verdoemd te zijn”).

Nog wat onzin en leugens bij elkaar geraapt. Op de eerste plaats is ‘uitverkoren’ een Nederlands woord, en geen Hebreeuws. De Hebreeuwse term is ‘Am Hanivchar’ (fonetisch: ahm ha-neev-KHAHR, in Hebreeuwse letters: העם הנבחור ). De betekenis daarvan (en zo vind je het ook in de Jewish Encyclopedia) is het feit dat de joden zouden zijn uitgekozen om een verbond met God te sluiten, niet meer en niet minder, en dus zeker niet de onzin die Barnard debiteert. Dat houdt inderdaad niet noodzakelijkerwijze een morele of andere vorm van superioriteit in, evenmin als het tegenovergestelde trouwens. Maar hoe ga je jezelf zien wanneer je als enige tot dat verbond geroepen wordt? En hoe komt het dat in het OT diegenen die ‘de volkeren’ genoemd worden bijna altijd op een neerbuigende en verachtelijke wijze beschreven worden? Je gaat je gewoonweg beter voelen, ook al zit dat oorspronkelijk niet in de term zelf.

Gooit Ducal in zijn gedicht alle joden op één hoop, zoals Benno beweert? Dat blijkt nergens uit: het is een gedicht tegen een bepaalde etnocentrische en, partant, genocidaire politiek. Een politiek die op het joodse boek bij uitstek, de Thora, gebaseerd is, en die gesteund wordt door het overgrote deel van de inwoners van de entiteit en hun handlangers elders. Nooit hebben de moffen zo totaal achter Hitler gestaan als de inwoners van de entiteit achter hun genocidaire regering. En dat er ook anderen zijn? Uiteraard, kan het anders?  En wie kan en wil lezen ziet duidelijk dat het gedicht niet op die anderen slaat. En al zeker niet op de “gewone Belgische Jood”, zoals Barnard beweert. Het is Barnard die alle joden op één hoop gooit, niet Ducal. Stemmingmakerij, noemt men dat.

Daarbij maakt Benno een onderscheid tussen religieuze en niet-religieuze joden. Ook dat is onzin natuurlijk. Een jood is iemand die gelooft in de Thora en afgeleiden (Misjna, Talmoed…) en die daarnaar probeert te leven. Houdt hij/zij daarmee op, dan houdt hij/zij ipso facto op een jood te zijn. Joden zijn een geloofsgemeenschap, geen volk in etnische zin. Barnard zal dat natuurlijk tegenspreken vermits zijn uitgangspunt de ‘völkische’ variant van het nationalisme is, zoals dat ook bij de zionisten het geval is (ofschoon Herzl zelf in zijn Der Judenstaat wel nog aannam dat assimilatie mogelijk was, maar iemand als Nordau bv. niet meer). Op die manier kom je onvermijdelijk terecht in mystisch gezemel dat nergens op gebaseerd is en kant noch wal raakt.

Het is overigens niet verwonderlijk dat thans inderdaad Antwerpse joden worden aangesproken “op de vraag waarom zij ‘Palestijnse kinderen vermoorden’ of waarom ze zulk ‘disproportioneel geweld gebruiken’” (vet van Barnard). De jodenstaat is nu eenmaal wat hij is: een jodenstaat. Zo wil hij het, zo houdt hij de wereld voor en zo discrimineert hij alle niet-joden. Er bestaat in de entiteit trouwens een wet op de terugkeer, die van alle joden, waar ook ter wereld, potentiële burgers van de entiteit maakt. Zelfs Barnard zal dat wel weten. Het is dan ook volkomen normaal dat men die al dan niet zelfverklaarde joden vereenzelvigt met de entiteit en haar misdaden. Joods actueel heeft trouwens nog nooit een gebenedijd woord van kritiek ten opzichte van de entiteit geuit, erger zelfs: het is er gewoon een Belgisch propagandablaadje van. En die wet op de terugkeer alleen al zorgt ervoor dat het ‘conflict’ in Gaza inderdaad ook een Belgisch en Antwerps conflict is, en een wereldconflict. De entiteit matigt zich immers het recht aan uit naam van alle joden ter wereld te spreken.

Hoe Barnard zelf dat ‘uitverkoren’ geïnterioriseerd heeft, geeft hijzelf op een wel erg naïeve wijze toe wanneer hij schrijft:

“Die Jood, die eeuwige Rotjood, is immers per definitie een arrogant schepsel, dat zichzelf ‘uitverkoren’ waant; al die Nobelprijzen bewijzen het, nietwaar?”

Want wat kan dat enkele vraagzinnetje anders betekenen dan dat joden in Barnards ogen inderdaad ‘beter’ zouden zijn? ‘Al die Nobelprijzen bewijzen het, nietwaar?”

En dan vervolgt hij: “(als de Geallieerden proportioneel geweld hadden gebruikt, vochten we nu nog altijd tegen Hitler).” Als hij ook maar iets van zijn geschiedenis kende, zou hij weten dat de geallieerden quasi volledig proportioneel geweld gebruikt hebben. De bombardementen op Hamburg en vooral Dresden waren uitzonderingen. En is het Benno al opgevallen dat de Russen onder die vervloekte Stalin nooit van dat soort bombardementen op Duitse steden hebben uitgevoerd?

Tot twee keer toe zegt Benno dat het een ‘dichter des vaderlands’ niet toekomt (hij noemt het ‘onaanvaardbaar’) zo’n gedicht te schrijven, en dat hij “moet weten wanneer zwijgen geboden is.” Een tijdje geleden heb ik Barnard opgevoerd tussen twee coryfeeën van de meest geconstipeerde, geborneerde en gecrispeerde communistische partij van West-Europa, nl. Kanapa en Garaudy. Met zijn onverholen oproep tot censuur en verbod om bepaalde gedichten te schrijven, toont hij werkelijk zijn echte gelaat: dat is een combinatie van dichter Goebbels en cultuurpaus Jdanov. Fraai gezelschap, inderdaad.

Over de moslims heeft hij natuurlijk ook iets te zeggen:

“In hun tribale eer-schaamtecultuur is de uitroeiing van de vijand en zijn familie een geaccepteerd principe. Trots tonen de jonge strijders van ISIS de afgehakte hoofden van hun slachtoffers.”

Weet deze scribe niet dat het enkel in islamitisch gebied is dat de oudste christelijke kerken hebben kunnen overleven? Dat die in ‘christelijk’ gebied radicaal en volledig werden uitgeroeid door zijn ‘christelijke’ vrienden? Dat er overal in islamitisch gebied grote joodse gemeenschappen bestonden, die zonder problemen hun godsdienst konden beoefenen en volgens hun gebruiken leven? Tot in 1948? En komt het nooit in zijn kop-zonder-hersenen op dat het fanatieke en vaak moorddadige gedrag van jonge moslims enkel een reactie zou kunnen zijn op de minstens even fanatieke en criminele inmengingen van het Westen? En tenslotte: je kunt uit het OT een ganse bloemlezing samenstellen van teksten die oproepen tot volkerenmoord, kinderen en vrouwen incluis. Het zijn die teksten die door de entiteit worden toegepast. Gelet op zijn afkomst kent Barnard de bijbel. Hij weet dat dus. Hij maakt zich medeschuldig. Hij is een virtuele kindermoordenaar.

Drie keer of zo citeert Barnard de omineuze Leon de Winter, wellicht de walgelijkste en ranzigste scribent die in het Nederlandstalig grondgebied rondloopt, een man die uit zijn eigen vel barst van het ressentiment en de haat; hij zweet haat en weerzin uit tegen iedereen die ook maar het allerkleinste vraagtekentje durft plaatsen bij de politiek van de entiteit. Alles wat hij schrijft is één grote leugen en misleiding, het is zelfs geen propaganda meer: de man heeft de lessen van Goebbels en Hitler zozeer tot de zijne gemaakt, dat het omzeggens een karikatuur wordt.

Ik zie ze al zitten, samen, op een warme zomeravond met een glas koele witte wijn, bij hun tijdverdrijf voor fijne luyden, om te bespreken hoe ze hun genoegen en hun bewondering in taal kunnen uiten voor de exquise en efficiënte manier waarop de entiteit komaf maakt met al die kakkerlakken, termieten en sprinkhanen.

Maar één zaak moeten ze wel beseffen. De entiteit kan maar één enkele oorlog volledig verliezen, en dan bestaat ze niet meer.

Print Friendly, PDF & Email
Delen:
Share

5 reacties

 1. Dit kleinerend bedoelde artikel – een en al studentikoze polemiek en vertoon van pseudogeleerdheid – is mij bezorgd door de mossad. Ik keek ervan op: ik had nog nooit van ‘Peter’ gehoord, maar hij bleek al vele stukken aan mij gewijd te hebben. Kort samengevat: hij vindt mij een prul van een schrijver, maar koopt wel mijn boeken, wat op een interessante obsessie wijst. Volgens de mossad is hij zo’n museumstuk van een goeie ouwe Vlaamse marxist, in wiens ogen iedereen die anders denkt dan hijzelf ‘extreem-rechts’ is. Zo iemand is vanzelfsprekend tegen Israël gekant en verontschuldigt het islamisme nog als het hem wenst te onthoofden. Van Joden houdt hij niet zo (alleen van de vergaste exemplaren). Moet ik er een tekeningetje bij maken? O, dat staat er al bij en het is gemaakt door Carlos Latuff, de negationist van die wedstrijd in Teheran. – P.S. Arme Diana Van Den Broek!

 2. Goedkeuring? Voorwaar een echte democraat in zijn eenpersoonskalifaatje!

  • Geachte Heer Barnard,

   Telenet is de hele voormiddag langs geweest om onze internetverbinding te herstellen. Zodoende kon ik uw reactie niet onmiddellijk goedkeuren.

   Vriendelijke groet,
   Peter Bormans

 3. Graag van de heer Borman een bezorgd artikel over kinderprostitutie, kinderhuwelijken en kindermoord in de islamwereld (zie recent knackdossier daaromtrent). Ook graag een commentaar over christenvervolgingen in Gaza door Hamas en bij uitbreiding in de hele islamwereld. Ook graag een opinie over de militaire repressie van Marokko in de Westelijke Sahara. Doe er nog een olijk stukje bij over IS-vlaggen in Antwerpse moskeeën.
  Ziezo, heb jij huiswerk man 🙂

  • Mijnheer Lemmens,

   Woede en opwinding zijn zelden goede raadgevers.
   Als u even de moeite genomen had mijn website te bekijken, had u gezien dat die voor 99% over literatuur handelt, inbegrepen politieke literatuur. Ook het artikel waarop u reageert gaat in wezen over het gedicht van Charles Ducal. Over de onderwerpen die u noemt kan ik weinig schrijven, om de eenvoudige reden dat ik geen socioloog ben.
   Kinderprostitutie bestaat ook in Oost-Europa in sterke mate sinds daar de vrijheid uitgebroken is, en Thailand is nog steeds een paradijs voor pedofielen. Hier bestaat dat inderdaad minder (behalve in de o zo christelijke katholieke kerk uiteraard).
   Dat er overal in de islamitische wereld christenvervolgingen plaatsvinden (zelfs in Turkije, ook al gebeurt het daar iets subtieler) klopt zonder meer. Maar in plaats van bij dat feit stil te staan, stel ik me twee vragen: 1) hoe komt het dat de oudste christelijke kerken eeuwen en eeuwenlang hebben kunnen overleven in diezelfde islamitische wereld, terwijl ze in door de katholieke kerk beheerste streken totaal en radicaal werden uitgeroeid (lees daarover de eerste delen van Karl Heinz Deschners “Kriminalgeschichte des Christentums”)?; 2. hoe komt het dat die christenvervolgingen pas de laatste jaren plaatsvinden, grosso modo sinds Bush op ‘crusade’ trok tegen het Midden-Oosten?
   Over Marokko en de Westelijke Sahara weet ik absoluut niets.
   Ik heb nog nooit in mijn toch al lange leven ook maar één voet in een moskee gezet, en zal dat ook nooit doen. U doet dat blijkbaar wel. Als die vlaggen u storen (waar ik overigens zeer goed in kan komen) moet u zich richten tot de bevoegde diensten van ’t stad, waar, zoals u weet, de zwarten de plak zwaaien. Over IS(IS) weet ik vooral dat ze bewapend en gefinancierd worden door Saoedi-Arabie en Quatar, zoals u weet de meest voorbeeldige democratieën in het Midden-Oosten en dus de belangrijkste bondgenoten aldaar van het Westen. Ook de rol van NATO-lid Turkije in het doorsluizen van manschappen en materiaal naar IS(IS) in Syrië is u ongetwijfeld bekend.
   Daar houdt mijn huiswerk al op.
   Vriendelijke groet.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


tien + veertien =